1500 romertall = MD

1500 romertall = MD
Ca. 1 minutters lesetid

MD er romertallet for 1500.