500 romertall = D

500 romertall = D
Ca. 1 minutters lesetid

D er romertallet for 500.