colosseum

Hva er Colosseum Roma?

Colosseum i Roma er en underholdningsarena som var i bruk under den romerske keisertiden. Det er et av romerriket sine mest populære bygninger, og et symbol på imperiets storhet. Bygget har en kolossal størrelse, og er 189 meter langt, og 156 meter bred. Det er formet som en ellipse, og det beregnes at Colosseum rommet rundt 50,000 sitteplasser.

Romersk keiser påbegynte Colosseum

Byggingen av Colosseum ble påbegynt av den romerske keiseren Vespasian i omtrent år 72 f.Kr. Byggeprosessen tok nesten 10 år, og Vespasian døde dessverre før Colosseum sin 4. etasje var ferdig. Heldigvis tok hans sønn Titus over som keiser, og ferdigstilte Colosseum i år 80 f.Kr., ganske kort tid etter Vespasian sin død.

Brød og sirkus til folket

Formålet med å bygge Colosseum var, som et gammelt sitat sier, å gi «brød og sirkus til folket.» Tankegangen til keiser Vespasian når han bygde Colosseum var trolig slik, at hvis han holdt innbyggerne fornøyde med mat og underholdning, så ble det mindre sannsynlig at de ville gjøre opprør. Uten underholdning kan folk bli svært rastløse, og vi vet alle hva som skjer når man er sulten – man blir sulten og sinna. Derfor ble det arrangert mange typer underholdning i Colosseum; vanligvis med en hel del blod.

Den mest populære av disse var gladiatorkamper mellom slaver som hadde blitt trent på gladiatorskoler. Kampene endte ofte med døden for en av partene, men hvis begge gladiatorene hadde gjort en god jobb med å underholde folket, så kunne taperen sitt liv bli spart hvis keiseren bifalte det.