Gladius

Gladius
Ca. 1 minutters lesetid

Glaius var et sverd som ble brukt av gamle romerske soldater under kamp. Det var et kort, tveegget våpen som var designet for å støte, og det var typisk rundt to fot langt.

Glaiusen ble brukt med utrolig effekt av den romerske hæren, og bruken av den bidro til å spre romersk makt over hele Middelhavet. Faktisk blir gladius ofte kreditert for å bidra til å sikre Romas status som supermakt.

Glaiusen falt ut av bruk i det sene romerriket, men arven fortsetter til i dag. Ordet «gladiator» kommer faktisk fra det latinske ordet for «sverd», som demonstrerer viktigheten av dette våpenet i det gamle Roma.