IV romertall = 4

iv romertall = 4
Ca. 1 minutters lesetid

IV er romertallet for 4.