Keiser

keiser
Ca. 1 minutters lesetid

En keiser er en hersker over et imperium. Romerriket var det største og mektigste riket i historien. Det kontrollerte land fra Europa til Afrika og Lilleasia.

Begrepet ‘keiser’ stammer fra det latinske ordet ‘imperator’ som betyr kommandør eller general. Det ble først brukt i det gamle Roma for å betegne en seirende militærleder som hadde fått et midlertidig mandat (eller imperium) av senatet og folket til å herske over Roma som en monark, men det kom senere til å bli brukt av monarker utenfor Roma.

Vi kan spore keiseres historie tilbake til det gamle Egypt hvor de ble kalt faraoer og hadde absolutt makt over folket sitt. I dag har vi mange land som fortsatt bruker dette systemet som Kina, Japan, Russland, Tyskland og Østerrike-Ungarn for å nevne noen.