Appius Claudius Caecus: Romersk politiker, og forut for sin tid

Appius Claudius Caecus: Romersk politiker, og forut for sin tid
Ca. 2 minutters lesetid

Appius Claudius Caecus var en romersk politiker som levde fra 340-273 f.Kr. Han er mest kjent for sine offentlige arbeiderprosjekter, inkludert byggingen av Romas første akvedukt og Appian Way. Han var også med på å reformere det romerske skattesystemet. Men det som gjorde Appius Claudius virkelig foran sin tid, var hans tro på betydningen av utdanning for alle innbyggere, uavhengig av sosial klasse.

Tidlig liv og karriere

Appius Claudius Caecus ble født inn i en velstående familie i Roma. Han begynte sin politiske karriere tidlig, og tjente som kvestor i en alder av 20. Han fungerte senere som konsul og praetor. I 312 f.Kr. ble han valgt til sensur, en stilling han hadde i 10 år. Det var under hans embetsperiode som sensur at Appius Claudius gjennomførte noen av sine mest kjente offentlige arbeiderprosjekter, inkludert byggingen av Romas første akvedukt og utvidelsen av Via Appia (nå kjent som Appian Way).

Reformer

Appius Claudius er også kjent for sitt arbeid med å reformere det romerske skattesystemet. Før reformene hans var skatt basert på formue, noe som gjorde at de med mindre penger endte opp med å betale en høyere prosentandel av inntekten sin i skatt enn de med mer penger. Appius Claudius endret dette ved å innføre en flat skatt, som innebar at alle betalte samme prosentandel av inntekten sin i skatt, uavhengig av hvor mye de tjente. Dette var et stort fremskritt når det gjelder likestilling og sosial rettferdighet.

Arv

Men det som gjorde Appius Claudius virkelig foran sin tid, var hans tro på betydningen av utdanning for alle innbyggere, uavhengig av sosial klasse. Han etablerte den første offentlige skolen i Roma og bidro til å finansiere utdanningen til mange fattige barn. Han skrev også en rekke avhandlinger om forskjellige emner, inkludert en om retorikk med tittelen «De Oratore» («Om oratori»). Dette arbeidet hadde en betydelig innvirkning på senere generasjoner av politikere og tenkere.