Ceres (gud)

Ceres (gud)
Ca. 1 minutters lesetid

Ceres var den romerske gudinnen for jordbruk, korn og fruktbarhet. Hun var en av de viktigste gudinnene i det romerske Pantheon, og tempelet hennes var et av de største og mest storslåtte i Roma.

Ceres ble ofte fremstilt som en vakker kvinne som bar en hvete eller et overflødighetshorn. Hun ble også assosiert med Eleusinian Mysteries, en hemmelig religiøs kult som lovet sine innviede udødelighet.

Selv om hun først og fremst ble tilbedt av bønder og bygdefolk, ble Ceres også æret av den urbane eliten, som så henne som en beskytter av byens matforsyning.

På mange måter legemliggjorde Ceres kjerneverdiene til det romerske folket: hardt arbeid, overflod og fruktbarhet. Som sådan spilte hun en viktig rolle i romersk kultur og religion.