Lær om keisere i romerriket sine liv, død, og alt imellom

De romerske keiserne hadde fullstendig makt over det romerske keiserdømmet; en makt som var usammenlignbar med tidligere eksempler fra historien. Den første offisielle keiseren var Augustus, og den siste var ungdommen Romulus Augustus, som ble tvangsavsatt av germaneren Odovakar i år 476 - året som regnes som det vestromerske rikets fall.

Keiseren hadde overordnet ansvar for imperiet, og bestemte over liv og død. Noen misbrukte denne makten og såret uskyldige; andre brukte den for å legge til rette for de romerske borgerne sin lykke, slik som de fem gode keiserne, Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius, og Mark Aurel.

keiser augustus

Augustus (31 f.Kr.-14 e.Kr.; første offisielle keiser)

tiberius

Tiberius (14-37 e.Kr.)

caligula

Caligula (37-41)

nero

Nero (54-68)

keiser vespasian

Vespasian (69-79)

keiser titus

Titus (79-81)

keiser domitian

Domitian (81-96)

keiser trajan

Trajan (98-117)

keiser hadrian

Hadrian (117-138)

antoninus pius

Antoninus Pius (138-161)

keiser marcus aurelius

Marcus Aurelius (161-180)

keiser lucius verus

Lucius Verus (161-169)

keiser commodus

Commodus (177-192)

septimius severus

Septimius Severus (193-211)

keiser caracalla

Caracalla (198-217)

keiser severus alexander

Severus Alexander (222-235)

keiser diocletian

Diocletian (øst, 284-305; splittet riket i øst og vest)

keiser maximian

Maximian (vest, 286-305)

keiser konstantin

Constantine (306-337; gjenforente riket)

keiser julian

Julian (361-363)

valentinian I

Valentinian I (vest, 364-375)

theodosius I

Theodosius I (øst, 383-395, medkeiser; 395-402, enekeiser)

keiser honorius

Honorius (vest, 393-395, medkeiser; 395-423, enekeiser)

keiser romulus augustulus

Romulus Augustulus (vest, 475-476; slutten på vestromerriket)