romerske keisere
Ca. 7 minutters lesetid

Romerske keisere (fakta og komplett liste)

De romerske keiserne hadde fullstendig makt over det romerske keiserdømmet; en makt som var usammenlignbar med tidligere eksempler fra historien. Den første offisielle keiseren var Augustus, og den siste var ungdommen Romulus Augustus, som ble tvangsavsatt av germaneren Odovakar i år 476 - året som regnes som det vestromerske rikets fall.

Keiseren hadde overordnet ansvar for imperiet, og bestemte over liv og død. Noen misbrukte denne makten og såret uskyldige; andre brukte den for å legge til rette for de romerske borgerne sin lykke.

Nedenfor får du svar på de mest stilte spørsmålene om romerske keisere, og helt nederst finner du en komplett liste.

(En mer oppdatert versjon av denne artikkelen er tilgjengelig på engelsk her: Roman Emperors: List, Facts, Worst & Best)

Hvem var den første romerske keiser?

Augustus var romerrikets første keiser. Augustus kom til makten etter attentatet på Julius Cæsar, som igjen hadde tatt kontroll etter å ha beseiret sine politiske rivaler under borgerkrigen i Roma. Under Augustus sin ledelse opplevde Roma en periode med fred og velstand, kalt Pax Romana, som ville fortsette å definere mye av keiserdømmets tidlige historie.

Når ble Roma et keiserdømme?

Roma ble offisielt et keiserdømme i 31 f.Kr. når Augustus erklærte seg selv som keiser. Dette skjedde etter mange år med borgerkrig og interne stridigheter som ble avsluttet når Augustus vant maktkampen mot Mark Antony.

Under hvilken keiser var romerriket størst?

Romerriket opplevde sin største utstrekning under keiser Trajan sin regjeringstid. Under Trajans tid ved makten utvidet imperiets grenser seg til å omfatte et enormt territorium som strakte seg fra dagens Spania og Frankrike i vest, til Irak i øst. Trajans erobringer skyldtes i stor grad hans militære dyktighet, da han ledet troppene sine inn i kamp med stor suksess og oppfinnsomhet. 

I tillegg ble Trajan berømmet for sin visjon og gjennomtenkte lederskap, egenskaper som hjalp ham å lede Roma gjennom tider med både stabilitet og uro under hans styre. Takket være Trajans innsats var romerriket på sitt største under hans regjeringstid, og banet vei for år med ekspansjon og velstand for innbyggerne under keiserne Hadrian, Antoninus Pius, og Marcus Aurelius.

Hvilken romersk keiser drepte sin egen mor?

Den romerske keiseren Nero var kjent for sine hensynsløse og grusomme handlinger, og et av de mest beryktede tilfellene var drapet på hans egen mor, Agrippina den yngre. Etter å ha oppdaget at Agrippina hadde motsatt seg hans affære med hans elskerinne Poppaea Sabina, bestemte Nero seg for å ta drastiske grep. 

Han lokket henne ut til Baiae, et ikonisk feriested ved Napolibukta, under påskudd av at han ønsket å forsone seg med henne. Da hun ankom Baiae, satte Nero en båt lastet med steiner flytende over strandlinjen, og han instruerte henne om å klatre om bord. Til Neros forferdelse klarte moren å svømme i sikkerhet i stedet, men dette stoppet ham ikke fra å fortsette å prøve. 

Til slutt beordret Nero drapet på sin egen mor i herregården hennes, og ble offer for en av Neros mest ondsinnede handlinger. Ved å myrde sin egen mor, demonstrerte Nero hvor ufølsom og ond han virkelig var.

Hvilket navn tok keiserne?

Keiserne tok mange forskjellige navn, og inkluderte ofte Cæsar eller Augustus i navnet sitt. Andre tilførte navnet til Romas grunnlegger, Romulus. Det var ikke uvanlig at keiserne tok slike navn som ofte var forbundet med guddommelig makt eller autoritet. Til syvende og sist reflekterte disse titlene den enorme makten og prestisjen de romerske keiserne hadde over imperiet og dets folk. 

I dag lever arven deres videre i vår fortsatte bruk av deres ikoniske navn: Cæsar og Augustus er fortsatt ofte brukt i dag når de refererer til mektige skikkelser eller ledere. Dermed ser vi at selv tusenvis av år senere fortsetter navnene til keiserne å ha stor betydning.

Hvem var keiser i romerriket når Jesus kom til Jerusalem?

Når Jesus kom til Jerusalem i Romerriket, var Tiberius den regjerende keiseren. Tiberius ble født i 42 f.Kr., og var medlem av Romas julio-claudianske dynasti og en av de mektigste skikkelsene i sin tid. 

I tillegg til å tjene som keiser under Jesu liv, har kristne historikere sagt at Tiberius ble rørt av beretningene om Jesus, og at han ønsket å opphøye ham til en guddom i det romerske Pantheon

Hvilken keiser fullførte Colosseum?

Mens Vespasian ofte blir kreditert for å ha startet den monumentale byggingen av Colosseum, var det faktisk hans sønn Titus som sørget for at den ble fullført. Det tok nemlig ti år å bygge, og Vespasian døde før ferdigstillelsen. 

Takket være far og sønns visjon og dedikasjon, står Colosseum i dag som et vitnesbyrd om Romas store makt og rikdom i denne perioden i historien. Samlet sett er Vespasian og Titus sin arv sammenvevd, noe som gjør dem begge til verdige kandidater for å ha fullført det ikoniske Colosseum.

Hvem var romerrikets siste keiser?

Romulus Augustus var romerrikets siste keiser. Han var kun en ungdom når han ble avsatt av Odoacer, en germaner som utropte seg selv til konge av Italia. Dette skjedde i år 476 e.Kr., og markerte romerrikets fall i vest.

Kjente romerske keisere

Noen romerske keisere var store ledere som utvidet imperiet og gjorde det sterkere. Andre var grusomme tyranner som brakte elendighet til sine undersåtter. Nedenfor skal vi ta en titt på noen av de mest kjente (og notoriske) romerske keiserne i historien.

Augustus Caesar (styrte 27 f.Kr. - 14 e.Kr.) 

Augustus var den første keiseren av Roma og regnes som en av de viktigste skikkelsene i romersk historie. Han utvidet imperiet og gjorde mange reformer som la grunnlaget for fremtidig velstand. 

Nero (styrte 54 - 68 e.Kr.) 

Nero var en av de verste romerske keiserne. Han var grusom, tyrannisk og paranoid. Han beordret henrettelsen av sin egen mor og ryktes å ha startet den store brannen i Roma. 

Konstantin I (styrte 306 - 337 e.Kr.) 

Konstantin var en stor militær leder som utvidet imperiet. Han er også kjent for å være den første kristne keiseren av Roma. Under hans styre begynte kristendommen å spre seg over hele imperiet. 

Theodosius I (styrte 379 - 395 e.Kr.) 

Theodosius var en annen stor militær leder som utvidet imperiet. Han er også kjent for å være den siste keiseren som hersket over et forent imperium; etter hans død ble Roma delt i to deler, østromerriket og vestromerriket. 

Reklame: Lytt til lydbøker om romerske keisere og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager.

Hvor mange keisere hadde romerriket? (komplett liste)

Gjennom århundrene var det over 160 forskjellige keisere i romerriket. Følgende er en kronologisk liste over romerske keisere.

1. århundre e.Kr.

Augustus, 31 f.Kr. - 14 e.Kr.
Tiberius, 14–37 e.Kr.
Caligula, 37–41 e.Kr.
Claudius, 41–54 e.Kr.
Nero, 54–68 e.Kr.
Galba, 68–69 e.Kr.
Otho, januar–april 69 e.Kr.
Aulus Vitellius, juli–desember 69 e.Kr.
Vespasian, 69–79 e.Kr.
Titus, 79–81 e.Kr.
Domitian, 81–96 e.Kr.
Nerva, 96–98 e.Kr.

2. århundre e.Kr.

Trajan, 98–117 e.Kr.
Hadrian, 117–138 e.Kr.
Antoninus Pius, 138–161 e.Kr.
Marcus Aurelius, 161–180 e.Kr.
Lucius Verus, 161–169 e.Kr.
Commodus, 177–192 e.Kr.
Publius Helvius Pertinax, januar–mars 193 e.Kr.
Didius Julianus, mars–juni 193 e.Kr.
Septimius Severus, 193–211 e.Kr.

3. århundre e.Kr.

Caracalla, 198–217 e.Kr.
Publius Septimius Geta,  209–211 e.Kr.
Macrinus, 217–218 e.Kr.
Elagabalus, 218–222 e.Kr.
Alexander Severus, 222–235 e.Kr.
Maximinus, 235–238 e.Kr.
Gordian I, mars–april 238 e.Kr.
Gordian II, mars–april 238 e.Kr.
Pupienus Maximus, april–juli, 238 e.Kr.
Balbinus, april–juli, 238 e.Kr.
Gordian III, 238–244 e.Kr.
Philip, 244–249 e.Kr.
Decius, 249–251 e.Kr.
Hostilian, 251 e.Kr.
Gallus, 251–253 e.Kr.
Aemilian, 253 e.Kr.
Valerian, 253–260 e.Kr.
Gallienus, 253–268 e.Kr.
Claudius II Gothicus, 268–270 e.Kr.
Quintillus, 270 e.Kr.
Aurelian, 270–275 e.Kr.
Tacitus, 275–276 e.Kr.
Florian, juni–september 276 e.Kr.
Probus, 276–282 e.Kr.
Carus, 282–283 e.Kr.
Numerian, 283–284 e.Kr.
Carinus, 283–285 e.Kr.
Diokletian, 284–305 e.Kr. (keiser i østromerriket, men tilføres denne listen siden han splittet riket i øst og vest)
Maximian, 286–305 e.Kr.

4. århundre e.Kr.

Constantius I, 305–306 e.Kr.
Severus, 306–307 e.Kr.
Maxentius, 306–312 e.Kr.
Constantine I, 306–337 e.Kr.
Galerius Valerius Maximinus, 310–313 e.Kr.
Licinius, 308–324 e.Kr.
Constantine II, 337–340 e.Kr.
Constantius II, 337–361 e.Kr.
Constans I, 337–350 e.Kr.
Gallus Caesar, 351–354 e.Kr.
Julian, 361–363 e.Kr.
Jovian, 363–364 e.Kr.
Valentinian I, 364–375 e.Kr.
Gratian, 367–383 e.Kr.
Magnus Maximus, 383–388 e.Kr.
Valentinian II, 375–392 e.Kr.
Theodosius I, 392–395 e.Kr.
Honorius, 393–423 e.Kr.

5. århundre e.Kr.

Constantius III, 421 e.Kr.
Valentinian III, 425–455 e.Kr.
Petronius Maximus, mars–mai, 455 e.Kr.
Avitus, 455–456 e.Kr.
Majorian, 457–461 e.Kr.
Libius Severus, 461–465 e.Kr.
Anthemius, 467–472 e.Kr.
Olybrius, april–november 472 e.Kr.
Glycerius, 473–474 e.Kr.
Julius Nepos, 474–475 e.Kr.
Romulus Augustulus, 475–476 e.Kr.

Relaterte innlegg