Keiser Augustus fakta (romerrikets første keiser)

keiser augustus
Ca. 5 minutters lesetid

Romerrikets første keiser

Augustus var romerrikets første keiser, og er mest kjent for sine militære seire, politiske reformer og religiøse politikk. Han var også den første keiseren som hadde et arvelig krav på tronen, og som hadde omfattende kunnskap om Romas historie og kultur.

Augustus tok over etter at hans adoptivfar Julius Cæsar hadde banet veien ved å endre styresettet i Roma fra å være en Republikk, hvor makten var fordelt på mange ledd, til å bli et Keiserdømme, hvor det var ett overhode.

Augustus gikk først under navnet Octavian, og skiftet til Augustus etter at han ble keiser i år 27 f.Kr. Han var også kjent som Caesar Augustus, og huskes for å ha bragt fred til Roma etter en lang periode med krig. Romerriket hadde nemlig vært i krig i over 100 år før Augustus kom til makten. I sin posisjon som romerrikets første keiser brakte Augustus fred ved å erobre Egypt, Parthia og Armenia, som alle var plagsomme regioner som hadde skapt problemer tidligere.

(En mer oppdatert versjon av denne artikkelen er tilgjengelig på engelsk her: Augustus Caesar: The First Emperor, Biography & Accomplishments)

Keiser Augustus fakta

Som den første romerske keiseren var Augustus en av de mest innflytelsesrike skikkelsene i historien. Han ble født Gaius Octavius Thurinus i 63 f.Kr., og hans tidlige liv ble tilbrakt i Roma. Som ung ble han adoptert av sin grandonkel Julius Caesar og tok navnet Gaius Julius Caesar Octavianus.

Da Cæsar ble myrdet i 44 f.Kr., ble Octavian hans arving og begynte prosessen med å konsolidere makten. I 27 f.Kr. ble han tildelt tittelen Augustus av det romerske senatet, og ble den første herskeren av Romerriket.

Augustus regjerte i mer enn 40 år, og brakte en periode med stor velstand og ekspansjon. Han døde i 14 e.Kr., og etterlot seg en arv som ville forme historiens gang i århundrer fremover.

Augustus er kjent under mange navn: Octavian, Augustus Caesar, Caesar Augustus, Augustus Julius Caesar, og flere, men det er mest vanlig å bruke Octavian for tiden før han ble keiser, og deretter Augustus.

Hva er Augustus kjent for?

Augustus regnes som en av de viktigste personene i Romas historie. Han var en vellykket general og statsmann, som reformerte det romerske militæret, etablerte fred med stormakter og la et grunnlag for fremtidige keisere å bygge videre på.

  • Han reformerte militæret: han skapte nye legioner, økte lønnssatser, forbedrede treningsstandarder og reduserte soldaters avhengighet av sine befal for deres levebrød.

  • Han la et grunnlag for fremtidige keisere å bygge videre på: Augustus ga senatet makten til å kooptere nye medlemmer, og etablerte en presedens for hans etterfølgere som skulle strekke seg til slutten av den vestlige sivilisasjonen på 500-tallet.

  • Han opprettet fred med stormakter: han inngikk allianser med Egypt (30 f.Kr.), Parthia (20 f.Kr.) og Armenia (36 e.Kr.).

Kanskje enda mer imponerende var det at han innførte en tidsperiode kalt Pax Romana.

Hva menes med uttrykket Pax Romana?

Hva menes med uttrykket Pax Romana?

Augustus er kjent for å ha innledet Pax Romana, latin for «romersk fred». Med dette menes en periode som strakte seg over omtrent 200 år, og en tid med relativ stabilitet og velstand for innbyggerne i romerriket.

Augustus gjorde flere politiske endringer som resulterte i Pax Romana, inkludert opprettelsen av Pretorianergarden for å beskytte ham og familien hans, og reformere skattekoden. Augustus satte også i gang et massivt byggeprogram, og bygde veier, templer og andre offentlige arbeider.

Pax Romana tok slutt med keiser Marcus Aurelius død i 180 e.Kr., når hans sønn Commodus tok over tronen.

Reklame: Klikk her for å lytte til lydbøker om Marcus Aurelius og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager.

Hvor døde keiser Augustus?

Augustus døde mens han var på reise til byen Nola i Sør-Italia i år 14 e.Kr. Han hadde dratt dit med tanke på å ofre ved helligdommen til sin adoptivfar, Julius Cæsar.

Hvordan døde keiser Augustus?

Augustus hadde blitt syk flere dager før reisen, men han insisterte på å fortsette. Da han ankom destinasjonen, tok han seg til sengs og gikk bort like etter. Dødsårsaken er ikke kjent med sikkerhet, men det antas at han kan ha bukket under for en infeksjon eller et magesår.

En annen teori, hevdet av biografen Suetonius, er at Augustus sin kone, Livia, forgiftet ham, i frykt for at han skulle bringe tilbake den romerske republikken. Antikke kilder er derimot sjelden til å stole på, da ofte er påvirket av bakenforliggende politiske intensjoner hos forfatterne, eller rett og slett har blitt endret på i senere tid. Man kan derfor ikke bekrefte hva som var årsaken til keiser Augustus død.

Han ble uansett gravlagt i Roma, i Augustus’ Mausoleum, som han hadde bygget mange år tidligere. I dag er levningene hans fortsatt plassert i mausoleet, som nå er en populær turistattraksjon.

Hvordan døde keiser Augustus?

Hvor gammel var keiser Augustus når han døde?

Keiser Augustus var 75 år gammel når han døde, og levde fra 63 f.Kr. til 14 e.Kr. Han nådde en svært høy alder, sammenlignet med den gjennomsnittlige levealderen i romerriket, som var mellom 22 til 33 år.

Hva betyr Augustus?

Navnet Augustus er avledet fra det latinske ordet for «stor» eller «ærverdig«. Det var opprinnelig en tittel brukt av romerske keisere, men ble etter hvert brukt som del av et navn. Keiser Augustus, tidligere kjent som Octavian, var den første som offisielt adopterte navnet Augustus.

Navnet fortsatte å bli brukt av påfølgende keisere, så vel som av medlemmer av den keiserlige familien. I nyere tid har det blitt et populært fornavn i mange deler av verden.

Reklame: Klikk her for å lytte til lydbøker om romersk historie og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager.