Theodosius

theodosius
Ca. 1 minutters lesetid

Theodosius I, også kalt Theodosius den store, var keiser av romerriket fra 379 til 395. Han var den siste keiseren som regjerte over både øst og vest, og var en dyktig militærsjef. Theodosius ble født i 347 e.Kr., og døde i 395 e.Kr.

Theodosius I hadde også en vellykket regjeringstid, da han sørget for at den østlige grensen til imperiet ble utvidet betydelig. Videre er han kjent for å være en av de viktigste keiserne i historien når det kommer til religion fordi han gjorde kristendommen til en offisiell religion med sitt Edikt av Thessalonica i 380.