Romertall 1000 = M

Romertall 1000 = M
Ca. 1 minutters lesetid

M er romertallet for 1000.