Romertall 7 = VII

romertall 7 = vii
Ca. 1 minutters lesetid

VII er romertallet for 7.