Didius Julianus

Didius Julianus

Didius Julianus var en romersk keiser som regjerte i år 193. Hans regjeringstid tok slutt da han ble myrdet av sine egne tropper, som deretter utropte deres kommandør, Lucius Septimius...