Diokletian

diokletian
Ca. 1 minutters lesetid

Diokletian var en romersk keiser som regjerte fra 284 til 305. Han er mest kjent for sine reformer av regjeringen og sin forfølgelse av kristne.

Diokletian ble født i 244 i Dalmatia, et område som nå er en del av Kroatia. Faren hans var en lavt rangert offiser i den romerske hæren. Diokletian steg gjennom gradene av militæret og ble til slutt keiser i 284. Han satte umiddelbart i gang å reformere regjeringen.

Blant annet delte han riket i to deler, hver styrt av en egen keiser. Han opprettet også et nytt skattesystem og innførte en rekke andre reformer. I 303 begynte han en forfølgelse av kristne. Denne forfølgelsen fortsatte til hans abdikasjon i 305. Diokletian ble etterfulgt av sin medkeiser, Galerius, som avsluttet forfølgelsen av kristne i 311.

Diokletian var en meget effektiv hersker og reformene hans bidro til å stabilisere imperiet. Imidlertid var hans forfølgelse av kristne veldig grusom og førte til mange uskyldige menneskers død.