punerkrigen

Punerkrigen

Punerkrigen, også kalt De puniske krigene, var en serie på tre kriger som ble utkjempet mellom Roma og Kartago fra 264 f.Kr. til 146 f.Kr. Krigene er så navngitt fordi...
Romerske legioner

Romerske legioner

På høyden av sin makt ble romerriket styrt av en sterk militær styrke. I hjertet av denne styrken var de romerske legionene, som var ansvarlige for å forsvare imperiet fra...
Ringbrynje

Ringbrynje

De gamle romerne var mestere i krigføring, og deres rustning var blant de beste i verden. En av de viktigste komponentene i romersk rustning var bruken av ringbrynje. Ringbrynjen var...