Romerske guder: Liste og fakta

romerske guder
Ca. 6 minutters lesetid

De romerske gudene var et sett med guddommer som ble tilbedt i det gamle Roma. De holdt symbolsk sett til i romernes Pantheon av guder, og blir ofte sett på som ekvivalenter til de greske gudene.

Romerne trodde at disse gudene kontrollerte menneskelige anliggender og naturhendelser på jorden. De trodde også at de kunne bli påvirket av mennesker, og at de kunne samhandle med dem på mange måter.

Nedenfor finner du en rekke fakta, spørsmål, og svar om de romerske gudene.

Reklame: Klikk her for å lytte til lydbøker om romersk mytologi og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager.

De romerske gudene ble tilbedt gjennom ofringer og ritualer

De romerske gudene ble tilbedt gjennom ofringer og ritualer

Romerne tilbad gudene gjennom en rekke ritualer. Det var hovedsakelig to typer: offentlige og private. Offentlige ritualer ble utført av prester og inkluderte dyreofre, prosesjoner og bønner. Private ritualer ble utført av enkeltpersoner og involverte husholdningshelligdommer, ofringer, bønner og libasjoner.

Offentlig tilbedelse ble ofte gjort for å blidgjøre gudene eller be om deres hjelp i tider med vanskeligheter. Privat tilbedelse var mer personlig, men fungerte fortsatt som et middel til å kommunisere med gudene.

Hvor mange romerske guder er det?

Hvor mange romerske guder er det?

Det er mer enn 200 romerske guder totalt. Av disse er det tolv store romerske guder, også kjent som olympierne. Disse gudene ble sagt å bo på Mount Olympus, det høyeste fjellet i Hellas. Deres “andre hjem,” om man kan kalle det det, var tempelet Pantheon i Roma.

Hva heter de romerske gudene?

Hva heter de romerske gudene?

Navnene på de olympiske romerske gudene er:

 1. Jupiter (gudenes konge), kalt Zevs i gresk mytologi
 2. Juno (gudenes dronning)
 3. Minerva (visdommens gudinne)
 4. Mars (krigsguden)
 5. Apollo (solens gud)
 6. Diana (månegudinnen)
 7. Venus (kjærlighetens gudinne)
 8. Merkur (handelsguden)
 9. Ceres (jordbrukets gudinne)
 10. Vulkan (ildguden)
 11. Bacchus (vinens gud)
 12. Neptun (havets gud)

Det var også mange andre romerske guder, som ofte ble assosiert med spesifikke aspekter ved livet eller naturen. For eksempel var Faunus skogens gud, Silvanus var hagenes gud og Flora var blomstergudinnen.

Romerske guder ga navn til månedene i året

Den romerske kalenderen hadde opprinnelig 10 måneder, med totalt 304 dager. Den første måneden var mars (Martius), oppkalt etter guden Mars, og den siste måneden var desember (desember), oppkalt etter guden Jupiter. 

På samme måte fikk mange andre måneder navnene fra romerske guder, men også herskere som Julius Cæsar (juli) og Augustus (august). 

Hvorfor heter månedene det de gjør?

Hvorfor heter månedene det de gjør?

Mange av navnene på månedene vi har er gitt av romerske guder. Grunnen til dette er at vi fortsatt bruker for det meste kalenderen som ble innstiftet av de gamle romerne.

Hvilken romersk gud er januar oppkalt etter?

Januar måned er oppkalt etter den romerske guden Janus. Janus var guden for begynnelser, overganger og avslutninger. Han ble ofte avbildet som å ha to ansikter, det ene ser til fortiden og det andre til fremtiden.

Hvem er februar oppkalt etter?

Februar måned er oppkalt etter den romerske gudinnen Februa. Februa var gudinnen for renselse og fornyelse. Hun ble noen ganger assosiert med kjærlighet og ekteskap.

Hvilken gud er mars oppkalt etter?

Hvilken gud er mars oppkalt etter?

Mars er oppkalt etter den romerske guden Mars. Mars var guden for krig og aggresjon. Han ble også assosiert med fruktbarhet og vårtid.

Reklame: Klikk her for å lytte til lydbøker om romerske guder og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager.

Spørsmål og svar om kjente romerske guder

Hva heter kjærlighetsgudinnen?

Hva heter kjærlighetsgudinnen?

Venus var gudinnen for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet. Hun ble ofte avbildet som en vakker kvinne med langt flytende hår. Venus ble sagt å være mor til det romerske folket.

Hvilken gud er Jupiter?

Jupiter var gudenes konge og tordenguden. Han ble ofte fremstilt som en mektig mann med skjegg og lyn i hånden. Jupiter ble sagt å være faren til det romerske folket, og ble begavet med en gylden trone av de andre gudene.

Hvem var Jupiter gift med?

Jupiter var gift med gudinnen Juno. Juno var gudenes dronning og ekteskapets gudinne. Hun ble ofte avbildet som en vakker kvinne med en krone på hodet.

Hvilken gud er Saturn?

Hvilken gud er Saturn?

Saturn var guden for jordbruk og høsting. Han ble ofte avbildet som en gammel mann med en ljå i hånden. Saturn ble sagt å ha hersket over verden i en tid med fred og overflod.

Hva betyr Janus?

Janus var guden for begynnelser, overganger og avslutninger. Han ble ofte avbildet som å ha to ansikter, det ene ser til fortiden og det andre til fremtiden. Janus ble sagt å være vokteren av dører og porter, og ble noen ganger assosiert med tid og forandring.

Hvem er Tellus oppkalt etter?

Tellus var jordens gudinne. Hun ble ofte avbildet som en vakker kvinne med en grønn kappe og et overflødighetshorn i hånden. Tellus ble sagt å være alle tings mor, og var ansvarlig for jordens fruktbarhet.

Hvilken gud er Merkur oppkalt etter?

Hvilken gud er Merkur oppkalt etter?

Merkur var guden for handel og kommunikasjon. Han ble ofte avbildet som en ung mann med bevingede føtter. Merkur ble sagt å være gudenes budbringer, og var ansvarlig for å bringe meldinger mellom dem.

Hvem var Minerva?

Minerva var gudinnen for visdom og krigføring. Hun ble ofte avbildet som en vakker kvinne med et spyd og et skjold. Minerva ble sagt å være skytsgudinnen til det romerske folket, og ble sagt å ha oppfunnet mange ting, inkludert skrift og jordbruk.

Hva betyr ordet Bellona?

Bellona var gudinnen for krig og aggresjon. Hun ble ofte avbildet som en vakker kvinne med sverd og skjold. Bellona ble sagt å være årsaken til kriger, og var ansvarlig for blodsutgytelsen og ødeleggelsen de brakte.

Hvem er Kybele?

Kybele var gudinnen for naturen og fruktbarheten. Hun ble ofte avbildet som en vakker kvinne med en løve eller en tiger ved sin side. Kybele ble sagt å være alle tings mor, og var ansvarlig for veksten og overfloden av den naturlige verden.

Hva betyr Vesta?

Hva betyr Vesta?

Vesta var gudinnen for ildsted og hjem. Hun ble ofte fremstilt som en vakker kvinne med en ild i hånden. Vesta ble sagt å være det romerske folkets beskytter, og var ansvarlig for deres sikkerhet og velvære.

Romerske guder var en viktig del av romersk kultur. De var ansvarlige for alle aspekter av livet, inkludert kjærlighet, fruktbarhet, krig og visdom. De ble ofte avbildet som mektige og vakre vesener, og ble sagt å være det romerske folkets voktere. I dag husker vi fortsatt de romerske gudene og deres historier. De fortsetter å inspirere oss og minner oss om mytologiens kraft.

Reklame: Klikk her for å lytte til lydbøker om romersk historie og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager.