Romerske guder: Komplett oversikt

Romerske guder: Komplett oversikt
Ca. 19 minutters lesetid

Antikkens Roma var rikt med et mangfold av romerske guder, som hver voktet over sitt unike område og betydning i folkets liv. Fra republikkens dager til romerrikets toppunkt ble disse gudene tilbedt, æret og ofte sammenvevd med dagligliv, styresett og ritualer.

For å forstå det intrikate romerske samfunnet er det viktig å fordype seg i den fascinerende verdenen til gudene deres. Her finner du den ultimate guiden til de mest kjente romerske gudene og mytene, deres betydning i romersk kultur, og deres eventuelle bortgang med fremveksten av kristendommen.

Møt de 12 mest populære romerske gudene

Blant de mange gudene romerne tilba, var det noen få som skilte seg ut blant dem. Så gjør deg klar, for du er nå i ferd med å få en nær og personlig introduksjon til de 12 mest legendariske romerske gudene!

Jupiter (Jove)

Jupiter (Jove)

Jupiter, den øverste guden og gudenes konge i romersk mytologi, hadde en parallell med Zevs fra gresk mytologi. Som himmel- og tordenguden utvidet hans fremtredende plass seg til kosmiske anliggender og styresett. Han blir ofte fremstilt med en tordenbolt i hånden, et symbol på hans makt og autoritet.

Jupiter var ikke bare sjefen blant gudene, men fungerte også som vokter og beskytter av lov og orden. Han var en viktig skikkelse i romerske religiøse praksiser og seremonier, tilbedt som forsvareren av staten og dens folk.

Juno (Hera)

Juno (Hera)

Juno, den anerkjente gudedronningen og Jupiters kone, personifiserte en mors beskyttelse, ekteskap og fødsel i romersk tro. Hennes innflytelse var derimot ikke begrenset til den innerste sfæren, men preget også statssaker og diplomati.

Gudinnen Juno ble ansett som en vokter av kvinner, æret for sin rolle i å vokte over ekteskapets hellighet og familiers velvære. Hennes autoritet og makt symboliserte styrken og helligheten til romersk ekteskap.

Neptun (Poseidon)

Neptune (Poseidon)

Neptun, havets gud, hadde herredømme over alle vannforekomster, spesielt havene og elvene. Han ble tilbedt av sjømenn og fiskere, og ble antatt å ivareta reiser og sikre trygge passasjer.

Hans karakteristiske tregaffel antydet hans kontroll over hav og stormer, og illustrerte hans makt og autoritet over vannriket. Dermed var Neptuns betydning i romersk mytologi dypt sammenvevd med sjøsikkerhet og overflod.

Mars (Ares)

Mars (Ares)

Mars, krigs- og jordbruksguden, inspirerte respekt og ærbødighet blant romerne. Hans innflytelse var sentral i spørsmål om krigføring, og han symboliserte tapperhet, tapperhet og militær strategi. Han ble avbildet i rustning, og ble påkalt før kamper og holdt høyt under militære kampanjer.

Utover sin kamprolle var Mars også assosiert med landbruk, og symboliserte de beskyttende og nærende aspektene ved krig for å forbedre samfunnet.

Venus (Afrodite)

Venus (Afrodite)

Venus, kjærlighetens og skjønnhetens gudinne, legemliggjorde nåde, sjarm og begjær i romersk mytologi. Hennes innflytelse utvidet seg til kjærlighet, fruktbarhet og velstand.

Templer dedikert til Venus fungerte som steder for tilbedelse og feiring, hvor hengivne søkte velsignelser for romantisk kjærlighet, skjønnhet og fruktbare foreninger. Veneralia-festivalen var en betydelig feiring dedikert til Venus, og la vekt på fornyelsen av kjærlighet og begjær.

Minerva (Athena)

Minerva (Athena)

Minerva, gudinnen for visdom, håndverk og strategisk krigføring, ble æret som en skytshelgen for intellekt, handel og kunstneriske bestrebelser. Hun symboliserte visdom, strategisk krigføring og pleie av håndverk og kunnskap.

Minerva ble ofte assosiert med veving og kunst, og ble oppfattet som legemliggjørelsen av rasjonell tanke, kreativitet og taktisk militær dyktighet.

Apollo (Apollon)

Apollo (Apollon)

Apollo, guden for musikk, poesi, profetier og helbredelse, hadde en fremtredende posisjon i romersk mytologi. Templene hans fungerte som sentre for profetier og orakler, der søkere så etter guddommelig veiledning.

Apollo ble også tilbedt som en helbreder, og ga beskyttelse mot plager og sykdommer. Hans mangesidige natur omfattet kunstnerisk inspirasjon, helbredelse og guddommelig framsyn.

Diana (Artemis)

Diana (Artemis)

Diana, gudinnen for jakten og villmarken, symboliserte uavhengighet, månen og fruktbarheten i romersk mytologi. Hun ble tilbedt for sin tilknytning til naturen, hun ble avbildet med en bue og piler, og hun legemliggjorde den utemmede ånden til jakten og dyrelivet.

Som månens vokter og beskytter av unge jenter representerte hun de nærende og uavhengige aspektene ved femininitet.

Vulkan (Hefaistos)

Vulkan (Hefaistos)

Vulkan (evt. Vulcan eller Volcanus), guden for ild og smia, var en dyktig håndverker og smed blant de romerske gudene. Han var kjent for sin ekspertise innen metallurgi, laget våpen for gudene, og ble høyt ansett av håndverkere og artisaner.

Hans tilknytning til ild og håndverk symboliserte den transformative naturen til skapelse og innovasjon.

Ceres (Demeter)

Ceres (Demeter)

Ceres, gudinnen for jordbruk og fruktbarhet, hadde ærbødighet for sin rolle i rikelig høsting og jordens fruktbarhet. Festivalene hennes feiret syklusene med planting og høsting, og symboliserte overfloden og næringen som landet ga.

Ceres ble sett på som beskytteren og velgjøreren av landbruket, og legemliggjorde de nærende aspektene ved naturen og livssyklusen.

Merkur (Hermes)

Mercury (Hermes)

Merkur, guden for handel, reise og kommunikasjon, var kjent for sin smidighet og hurtighet. Som gudenes budbringer veiledet han reisende og kjøpmenn, og overvåket kommunikasjon og handel.

Merkurs hurtighet og tilpasningsevne gjorde ham til en betydelig guddom i saker knyttet til handel, forhandlinger og trygge reiser.

Bacchus (Dionysos)

Bacchus (Dionysus)

Bacchus, guden for vin, fest og ekstase, ble tilbedt gjennom festivaler og ritualer som feiret nytelse og frigjøring. Han ble tilbedt for sin tilknytning til vin og fruktbarhet, og representerte de gledelige og uhemmede aspektene ved feiring og åndelig ekstase.

Bacchanalia-festivalen hedret hans essens, og la vekt på frigjøring fra samfunnsnormer og omfavnelsen av livets gleder. Den var naturlig nok veldig populær blant folket, for hvem liker vel ikke en god fest innimellom! 

Kampanje: Klikk her for å lytte til lydbøker om romerske guder og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 50 dager. Ved påmelding blir du bedt om å oppgi betalingskort, men du blir ikke trukket noe som helst, og kan fint avslutte medlemskapet før prøveperioden er over.

Kjente myter om romerske guder

Kjente myter om romerske guder

Romersk mytologi inkluderer en mengde fengslende historier og legender rundt gudene og gudinnene som ble tilbedt av de gamle romerne.

Disse mytene ga ikke bare forklaringer på naturfenomener, men fremhevet også personlighetene, egenskapene og rollene til forskjellige guddommer i menneskenes liv.

Her er noen av de mest kjente mytene om romerske guder som fortsetter å fengsle og fascinere entusiaster av mytologi og gammel historie.

Jupiter, Neptun og Pluto deler universet

Historien om Jupiter, Neptun og Pluto, søsknene som delte kosmos, er en vesentlig romersk myte. Jupiter, gudenes konge, styrtet sammen med brødrene Neptun og Pluto deres far Saturn for å styre universet.

Etter det vellykkede kuppet delte de tre brødrene sine riker, med Jupiter som styrte himmelen og jorden, Neptun havene, og Pluto underverdenen.

Venus’ fødsel

Venus, gudinnen for kjærlighet, skjønnhet og fruktbarhet, har en fengslende opprinnelseshistorie. Ifølge en versjon av myten kom Venus fullt utvokst fra havskummet etter at Kronos (Saturn) kastrerte sin far Uranus og kastet kjønnsorganene hans i havet.

Da Venus sto opp fra bølgene, ble hun møtt av Horae (timene) og Zephyrus, vestavinden, som forsynte henne med klær og blomster. Denne myten innkapsler kjærlighetsgudinnens guddommelige og forlokkende natur.

Bortføringen av Proserpina (Persefone)

I likhet med den greske myten er den romerske myten om bortføringen av Proserpina, datter av Ceres, av Pluto, guden for underverdenen, en fortelling om sorg og kompromiss.

Proserpina blir bortført mens hun samler blomster, og Ceres forårsaker i sin fortvilelse en hungersnød ved å forsømme sine plikter som jordbrukets gudinne.

Til syvende og sist oppnås et kompromiss der Proserpina tilbringer deler av året i underverdenen med Pluto, som symboliserer de skiftende årstidene.

Kjærligheten til Mars og Venus

Mars, krigsguden, og Venus, kjærlighetsgudinnen, hadde en lidenskapelig og skandaløs affære. De to gudene engasjerte seg i en hemmelig romanse, som ble oppdaget av solguden, Sol, som avslørte forbindelsen deres til Vulkan, Venus’ ektemann.

Som gjengjeld laget Vulkan et nett som fanget elskerne i sengen, og avslørte deres affære offentlig for de andre gudene.

Paris’ dom

Eris, kaosets gudinne, kastet et gyllent eple påskrevet “For de vakreste” inn i en bankett hvor gudene deltok. Denne handlingen førte til en rivalisering mellom gudinnene Juno, Minerva og Venus, som hver gjorde krav på eplet.

Paris, en dødelig prins, ble valgt til å dømme hvem som var den vakreste. Venus lovet Paris den vakreste kvinnen i verden, Helen av Troja, mot at han valgte henne som den vakreste gudinnen. Denne avgjørelsen førte til hendelsene som utløste den trojanske krigen.

Disse fortryllende mytene om romerske guder gir et lite glimt inn i den komplekse og levende verden av gammel romersk tro, der gudene og gudinnene ikke bare var guddommelige vesener, men også legemliggjørelser av menneskelige følelser, ambisjoner og naturkrefter.

Den varige appellen til disse historiene ligger i deres evne til å reflektere universelle temaer og menneskelige erfaringer som overskrider tid og kultur.

Kampanje: Klikk her for å lytte til lydbøker om romerske myter og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 50 dager. Ved påmelding blir du bedt om å oppgi betalingskort, men du blir ikke trukket noe som helst, og kan fint avslutte medlemskapet før prøveperioden er over.

Inspirasjon fra greske guder

Innflytelsen fra gresk mytologi på romersk kultur var betydelig, og kom frem gjennom assimileringen av flere greske guder i det romerske pantheon.

Mange romerske guder var i hovedsak tilpasninger av deres greske motparter, hvor deres egenskaper, roller og domener var på linje med eller ble slått sammen med eksisterende romersk tro. For eksempel var Jupiter nært knyttet til Zeus, Juno med Hera og Mars med Ares.

Denne kulturelle sammenslåingen utvidet ikke bare det romerske panteonet, men tjente også til å bygge bro over gapet mellom de to sivilisasjonene, og portretterte ofte gudene i lignende fortellinger, men under forskjellige navn.

Romerske guder sin rolle i hverdagen

Gudene var integrert i det romerske livet, og påvirket ulike fasetter av dagliglivet. Deres betydning strakk seg langt utover ren religiøs tilbedelse, og påvirket både styresett, familieliv, jordbruk og til og med militæret. Romerne mente at det å opprettholde gunst hos gudene var avgjørende for statens velstand, velvære og suksess.

Husgudene, eller “Lares” og “Penates,” ble æret i hjemlige omgivelser, med regelmessig tilbedelse og bønner for å sikre beskyttelse og velstand for familien. Noen søkte gunst fra spesifikke guder basert på deres behov. Bønder ba for eksempel til Ceres om en rik avling, og soldater påkalte Mars for seier i kamp.

Romerske guder var også dypt forankret i det offentlige liv og styresett. Viktige avgjørelser, som når man skulle erklære krig eller undertegne traktater, ble ofte tatt etter å ha konsultert prester eller tolket tegn og varsler som indikerte gudenes vilje.

Tilbedelse og ritualer

Romerske guder: Tilbedelse og ritualer

Romerske religiøse praksiser og ritualer var mangfoldige, bestående av seremonier, ofringer og festivaler dedikert til bestemte guder. Templer, helligdommer og altere ble bygget til ære for forskjellige guddommer, og fungerte som samlingspunkt for tilbedelse og fellessamlinger. 

Saturnalia, for eksempel, var en festival dedikert til Saturn, med fester, gaveutdelinger og sosiale rolleskifter.

Prester og prestinner gjennomførte seremonier, bønner, ofringer og salmer for å blidgjøre gudene. Dyreofringer var en vanlig form for tilbedelse, hvor det utvalgte dyrets blod ble antatt å bære essensen av tilbederens intensjoner.

Vestalinnene, en gruppe prestinner dedikert til Vesta, ildstedets gudinne, spilte en avgjørende rolle i å opprettholde den hellige ilden som symboliserte Romas kontinuitet. Deres hengivenhet til kyskhet og omsorg for den hellige flammen ble sett på som et symbol på renhet og fortsatte eksistens.

Pantheon: Et hus for alle romerske guder

Pantheon: Et hus for alle romerske guder

Pantheon, et begrep avledet fra det greske “pan” (som betyr “alle”) og “theos” (som betyr “guder”), var en monumental og ærverdig struktur dedikert til å huse de mange romerske guder som ble tilbedt av de gamle romerne.

Dette arkitektoniske vidunderet, som ligger i hjertet av Roma, var ikke bare et tempel, men også en symbolsk representasjon av den omfattende naturen til romersk religiøs tro.

Arkitektur og design

På oppdrag fra Marcus Agrippa under Augustus (27 f.Kr. – 14 e.Kr.), ble det originale Pantheon bygget rundt 27 f.Kr., men ble senere ødelagt av brann i 80 e.Kr. Strukturen som står i dag er i stor grad et resultat av keiser Hadrians rekonstruksjon rundt 126 e.Kr.

Du er kanskje kjent med den karakteristiske inskripsjonen på forsiden av Pantheon. Inskripsjonen sier “Marcus Agrippa, sønn av Lucius, etter å ha vært konsul tre ganger, bygget det.” Dette er et fascinerende vitne om Hadrians beslutning om å gi hele æren til Agrippa.

I en historietime på universitetet lærte jeg også at det er en direkte lineær forbindelse mellom Pantheon og Augustus’ mausoleum, noe som kan tyde på et forsøk på å relatere Augustus til de romerske gudene.

Pantheon var en sirkulær bygning med en portiko av store korintiske søyler i granitt som støttet et pediment. Det mest karakteristiske trekket er den massive kuppelkonstruksjonen, som var en bemerkelsesverdig ingeniørbragd på den tiden. Kuppelen ble konstruert med lettere materialer mot toppen og tyngre i bunnen, noe som reduserer dens totale vekt uten at det går på bekostning av stabiliteten.

I midten av det hvelvede taket var en oculus, en åpning til himmelen, som tillot naturlig lys å falle ned over interiøret. Denne åpningen tjente også til å symbolisere den guddommelige forbindelsen mellom guder og dødelige, og ga en kilde til belysning for helligdommen.

Dedikasjon til de romerske gudene

Hovedformålet med Pantheon var å tjene som et tempel for tilbedelse av et stort utvalg romerske guder og gudinner. I motsetning til mange andre templer dedikert til enkeltguder, var Pantheon ment å være et sted hvor alle Romas guder kunne tilbes kollektivt.

Begrepet “Pantheon” betegnet templets inkluderende natur, som var en refleksjon av det ekspansive romerske panteonet som omfattet forskjellige guder som representerte forskjellige aspekter av livet, naturen og samfunnet.

Dette konseptet om enhet og inkludering var en refleksjon av romersk kosmopolitisk tro og deres enorme utvalg av guddommer, som hver styrer et bestemt aspekt av menneskelig eksistens.

Betydning i det romerske samfunnet

Pantheon var mer enn bare et sted for tilbedelse; det var et symbol på den religiøse og kulturelle identiteten til det gamle Roma. Byggingen og storheten til templet viste Romerriket sin makt og storhet.

Dedikasjonen til å huse alle gudene i ett bygg formidlet troen på at guddommelig gunst og beskyttelse var avgjørende for statens velstand og velvære.

I tillegg spilte Pantheon en rolle i forskjellige statlige og religiøse seremonier. Det var et sted for feiringer, ritualer og ofringer utført for å hedre gudene.

De religiøse festivalene som ble holdt ved Pantheon var essensielle elementer i romersk samfunnsliv og religiøst liv.

Overgang og transformasjon

Etter hvert som kristendommen skjøt fart og til slutt ble Romerrikets statsreligion, avtok tilbedelsen av de tradisjonelle romerske gudene. Pantheon, en gang et yrende knutepunkt for polyteistisk hengivenhet, så en nedgang i betydning og bruk.

Over tid ble Pantheon omdannet til en kristen kirke, innviet til St. Mary og martyrene i løpet av det 7. århundre. Denne overgangen markerte ikke bare nedgangen av romersk hedensk praksis, men betydde også transformasjonen av kulturelle og religiøse verdier i Romerriket.

Tilbakegang og kristning

Etter hvert som kristendommen fikk gjennomslag, avtok innflytelsen fra romerske guder gradvis. Tidlige kristne møtte forfølgelse av keisere som Nero og Diokletian, da statsoverhodene så på kristendommen som en trussel til polyteismen.

Over tid omfavnet keisere som Konstantin I kristendommen, noe som førte til en eventuell undertrykkelse av hedenske ritualer, spesielt fra det 4. århundre e.Kr. og fremover.

Fremveksten av kristendommen markerte et betydelig vendepunkt som førte til nedgangen av det romerske pantheon. Mange templer og hellige steder ble gjenbrukt eller ødelagt, og mange ritualer og tradisjoner knyttet til de gamle gudene ble gradvis borte.

Med etableringen av kristendommen som statsreligion mistet tilbedelsen av romerske guder sin fremtredende plass, og deres historier og tro ble gradvis assimilert eller forlatt.

Arv og kulturell innflytelse

Til tross for deres tilbakegang, er arven fra romerske guder tydelig i det moderne samfunnet. Mange planeters navn i vårt solsystem stammer fra navnene på romerske guder, som Mars, Venus og Merkur.

I tillegg fortsetter mange kunstverk, litterære verk og til og med arkitektoniske elementer å gjenspeile historiene og egenskapene til disse eldgamle gudene.

Avslutningsvis spilte de romerske gudene en uutslettelig rolle i å forme det kulturelle, religiøse og samfunnsmessige stoffet i det gamle Roma. Deres innflytelse utvidet seg til alle aspekter av livet, og ga en ramme for moralsk, etisk og religiøs veiledning.

Overgangen fra det romerske panteonets fremtredende rolle til kristendommens dominans markerte en transformativ fase i historien, og etterlot seg en rik arv som fortsetter å påvirke samtidens kultur og tankegang.

Vanlige spørsmål om romerske guder

Hvor mange romerske guder er det?

Det er rundt 67 romerske guder som vi med sikkerhet vet om, hvorav 12 er de viktigste. Det totale antallet romerske guder er fortsatt usikkert, men estimater går helt opp til hundrevis eller til og med tusenvis hvis vi inkluderer alle halvgudene og husgudene.

Hvilke guder trodde romerne på?

De 12 viktigste gudene romerne trodde på er Jupiter, Juno, Neptun, Mars, Venus, Minerva, Apollo, Diana, Vulcan, Ceres, Merkur og Bacchus, som hver styrer ulike aspekter av livet og naturen. Av disse igjen var det triaden Jupiter, Juno og Minerva som var aller viktigst.

Hva tror romersk mytologi på?

Romersk mytologi trodde på en rekke guddommer som var ofte paralleller til greske guder. De trodde på guder som Jupiter, Juno, Mars og Venus. Disse guddommene hadde makt over ulike aspekter av livet og ble dyrket gjennom seremonier og ritualer.

Hva heter gudene i gresk mytologi?

Gudene i gresk mytologi heter Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, Hephaestus, Hermes og Hestia. Disse gudene utgjorde Olympen, representerte ulike aspekter av livet, ble tilbedt gjennom greske myter og ritualer.

Romerske guder liste

Her er en liste over romerske guder, inkludert deres greske motparter og domenene gudene hadde makt over. Listen inkluderer noen av de mest populære guddommene vi kjenner fra gamle romerske myter og legender.

For å lære mer om noen av disse gudene, bare klikk på navnet deres, så blir du sendt til en artikkel som går nærmere inn på dem:

 1. Guden Jupiter, gud for himmel og torden (Zevs)
 2. Guden Mars, gud for krig (Ares)
 3. Minerva gudinne for visdom og krigføring (Athene)
 4. Fortuna gudinne for lykke og skjebne (Lady Fortuna) (Tyche)
 5. Ceres gudinne for jordbruk og fruktbarhet (Demeter)
 6. Venus gudinne for kjærlighet og skjønnhet (Afrodite)
 7. Vesta gudinne for hjemmet og ildstedet (Hestia)
 8. Latona gudinne for morskap og beskytter av barn (Leto)
 9. Juno gudinne for ekteskap og gudenes dronning (Hera)
 10. Diana gudinne for månen og villmarken (Artemis)
 11. Vulkan gud for ild og smien (Hefaistos)
 12. Bacchus gud for vin og fest (Dionysus)
 13. Penater: Husholdningsguder og beskyttere av matlageret (Penates)
 14. Guden Apollo, gud for musikk, kunst og spådom (Apollo)
 15. Guden Pluto, gud for underverdenen og rikdom (Hades)
 16. Neptun gud for havet (Poseidon)
 17. Merkur gud for handel, kommunikasjon og reise (Hermes)
 18. Nox gudinne for natten (Nyx)
 19. Janus romersk gud for begynnelser, porter og dører (Janus)
 20. Saturn gud for jordbruk, rikdom og tid (Kronos)
 21. Amor gud for kjærlighet og begjær (Cupid) (Eros)
 22. Aurora gudinne for daggry (Eos)
 23. Proserpina gudinne for underverdenen og avlingen (Persefone)
 24. Faunus gud for naturen, skoger og fruktbarhet (Pan)
 25. Pomona gudinne for fruktbar overflod (Pomona)
 26. Flora gudinne for blomster og vår (Khloris)
 27. Bellona gudinne for krig (Enyo)
 28. Quirinus gud gud krig og den romerske staten (Quirinus)
 29. Somnus gud for søvn (Hypnos)
 30. Asklepios gud for helbredelse og medisin (Asklepios)
 31. Libertas gudinne for frihet (Eleutheria)
 32. Sol Invictus gud for solen (Helios)
 33. Luna gudinne for månen (Selene)
 34. Pales gud eller gudinne for gjetere og husdyr (Pales)
 35. Mithras gud for solen, rettferdighet, kontrakt og krig (Iransk gudinne) (Mithras)

Kampanje: Klikk her for å lytte til lydbøker om romerske guder og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 50 dager. Ved påmelding blir du bedt om å oppgi betalingskort, men du blir ikke trukket noe som helst, og kan fint avslutte medlemskapet før prøveperioden er over.

Siter denne artikkelen: F. Osen. “Romerske guder.” Romerriket.no. Hentet fra: https://romerriket.no/romerske-guder/ (Nedlastet: Lesedato).

Denne artikkelen er også tilgjengelig på følgende språk:

Engelsk: Roman gods
Svensk: Romerska gudar
Dansk: Romerske guder
Tysk: Römische Götter
Nederlandsk: Romeinse goden
Italiensk: Divinità romane
Spansk: Dioses romanos
Portugisisk: Deuses romanos
Fransk: Dieux romains

P.S. Folk spør meg ofte, hvis jeg bare kunne velge EN bok å lese om romersk historie, hvilken ville det vært? Svaret mitt er alltid SPQR av Mary Beard. Dette er DEN BESTE BOKEN for å få en engasjerende og omfattende oversikt over romerne, og dekker 1,000 år av deres EPISKE historie. Enten du er helt fersk på temaet eller en ekspert er jeg sikker på at du vil like den. Klikk her for å lytte til den norske lydboken nå med en 100% GRATIS prøveperiode fra BookBeat!

Notis: Ved påmelding kommer du til å bli spurt om å oppgi bankkort, men dette er kun en formalitet. Kortet ditt blir ikke trukket noe som helst, og du kan fint avslutte medlemskapet før prøveperioden er over. Også: Hvis du bestemmer deg for å kjøre på og lytte til boken etter å ha klikket på lenken ovenfor kommer jeg til å motta en liten provisjon. OG… Som regel vil du motta et unikt tilbud. Vinn/vinn! Bøkene jeg anbefaler er de jeg personlig har lest og virkelig tror du kommer til å digge!

Kommentarer

Ingen kommentarer enda. Kanskje du vil bidra med den første?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *