romerriket kart
Ca. 4 minutters lesetid

Romerriket kart (Roma kart, Italia, østromerriket)

Det finnes mange interessante romerriket kart på internett og i bøker, enten man ønsker å se romerrikets størrelse ved sin opprinnelse, når det var på sitt aller største, eller når det ble brutt opp i øst- og vestromerriket.

I tillegg eksisterer det utallige kart som viser konkrete slag, og utviklingen av kriger, deriblant den pyrriske krigen eller punerkrigene. Uansett hva du leter etter, vil du her finne en rekke kart av romerriket.

Romerriket: Kart av imperiet på sitt største

romerriket kart

Ovenfor ser vi et kart over romerriket når det er på sitt aller største rundt år 125 e.Kr., når keiser Hadrian styrer. Romerriket strakte seg i størst grad fra de britiske øyer i vest til Nord-Afrika og Midtøsten i øst. Dette enorme imperiet dominerte store deler av Vest-Europa og deler av Sentral-Europa og Nord-Afrika, og var preget av et rikt mangfold av landskap og naturressurser.

I nord, langs grensen til Gallia, lå tykke skoger og ulendte fjellkjeder, mens i sør grenset vidstrakte ørkener til byer som Kartago. I tillegg rant flere store elver gjennom romerriket, og ga avgjørende tilgang til transportnettverk og tillot handel mellom fjerne regioner. Selv om det for lenge siden har falt i ruiner, fortsetter dette mektige imperiet å fengsle moderne sinn med sin storhet og kompleksitet.

Mye av den enorme størrelsen kan lovprises keiser Trajan som tidligere hadde utvidet grensene betydelig i løpet av sitt styre.

Annonse: Klikk her for å lytte til gripende lydbøker om romerrikets historie og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager for deg som leser denne artikkelen. Du forplikter deg ikke til å betale noe som helst, og kan fint avslutte medlemskapet når prøveperioden er over.

Roma kart

roma kart

I dette bildet vises at kart av Roma, slik det så ut i oldtiden. Bildet er av høy kvalitet, så her er det bare å zoome inn og utforske de ulike delene ved byen. I sentrum ser vi for eksempel det gamle Colosseum; litt nedenfor der, Circus Maximus; og til høyre på bildet, Via Appia, som var hovedåren inn til Roma.

Dette kartet over det gamle Roma gir oss et fascinerende glimt inn i byens fortid. Med detaljerte konturer av store veier, bygninger og andre landemerker, gir den et klart bilde av hvordan Roma en gang så ut. Vi kan se hvordan alle de praktfulle og mer enkle elementene kom sammen for å skape et urbant landskap ulikt noen annen by i verden.

Samlet sett maler dette kartet et levende portrett av en av historiens mest innflytelsesrike byer, og hjelper oss å bedre forstå dens komplekse design og langvarige innvirkning på senere generasjoner.

Dette er, kort sagt, et kart Roma kan utforskes i sin helhet. Finner du noen kjente monumenter du har hørt om før, for eksempel Pantheon, eller Augustus' forum?

Roma Italia kart

roma italia kart

Dette er et kart over Roma i Italia, med Middelhavet i vest og Appenninene i øst. Regionen er ganske flat, med bølgende åser som gir fruktbart land for jordbruk. I nord ligger Tyrrenhavet, mens vi i sør finner Albanosjøen, en av flere innsjøer i og rundt Roma.

Takket være sin unike beliggenhet ved et veiskille mellom Europa, Nord-Afrika og Midtøsten, har Roma spilt en sentral rolle i historie og kultur i århundrer. Dens strategiske posisjon ansporet århundrer med konflikt og erobring, mens monumentene og landemerkene har blitt ikoniske symboler for den vestlige sivilisasjonen.

Kart av østromerriket og vestromerriket

vestromerriket og østromerriket

Dette bildet viser et kart av vestromerriket og østromerriket i år 476 e.Kr., henholdsvis i blå og røde farger. Hvis man sammenligner dette med kartet over romerriket på sitt største blir det tydelig at det har vært en kraftig nedgang siden år 125, når Hadrian styrte.

Videre viser bildet den historiske utviklingen som foregår i riket sin tidslinje fra år 330, når Konstantin den store flytter hovedstaden fra Roma til Bysants og gjenkaller byen Konstantinopel. Det østromerske riket (også kalt det bysantinske riket) blir prioritert mer og mer, mens det vestromerske riket blir neglisjert. 476 er året som markerer vestromerrikets fall. Etter det er det ikke mye snakk om Roma; da foregår alt i øst.

Annonse: Klikk her for å lytte til lydbøker om romerriket og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager for deg som leste denne artikkelen. Du forplikter deg ikke til å betale noe som helst, og kan fint avslutte medlemskapet når prøveperioden er over.