romerriket kart

Det finnes mange interessante romerriket kart på internett og i bøker, enten man ønsker å se romerrikets størrelse ved sin opprinnelse, når det var på sitt aller største, eller når det ble brutt opp i øst- og vestromerriket.

I tillegg eksisterer det utallige kart som viser konkrete slag, og utviklingen av kriger, deriblant den pyrriske krigen eller punerkrigene. Uansett hva du leter etter, vil du her finne en rekke kart av romerriket.

Romerriket: Kart av imperiet på sitt største

romerriket kart

Ovenfor ser vi et kart over romerriket når det er på sitt aller største rundt år 125 e.Kr., når keiser Hadrian styrer. Imperiet strekker seg helt fra de britiske øyer oppe i vest, ned til Egypt nede i øst, og omkranser middelhavet fullstendig. Mye av den enorme størrelsen kan lovprises keiser Trajan som tidligere hadde utvidet grensene betydelig i løpet av sitt styre.

Kart av østromerriket og vestromerriket

vestromerriket og østromerriket

Dette bildet viser et kart av vestromerriket og østromerriket i år 476 e.Kr., henholdsvis i blå og røde farger. Hvis man sammenligner dette med kartet over romerriket på sitt største blir det tydelig at det har vært en kraftig nedgang siden år 125, når Hadrian styrte.

Videre viser bildet den historiske utviklingen som foregår i riket sin tidslinje fra år 330, når Konstantin den store flytter hovedstaden fra Roma til Bysants og gjenkaller byen Konstantinopel. Det østromerske riket blir prioritert mer og mer, mens det vestromerske riket blir neglisjert. 476 er året som markerer vestromerrikets fall. Etter det er det ikke mye snakk om Roma; da foregår alt i øst.