Forum Romanum

forum romanum
Ca. 2 minutters lesetid

Forum Romanum var hjertet av det offentlige liv i den gamle romerske sivilisasjonen. Det var et sted hvor folk samlet seg for å diskutere politikk og handel, for å se på eller delta i offentlige seremonier, og for å nyte underholdning.

Forumet i Roma bestod av et stort åpent område omgitt av bygninger og monumenter. Bygningene var svært viktige i romernes liv fordi de ble brukt til alle slags ting, inkludert domstoler, templer, regjeringskontorer, butikker og hjem for velstående mennesker.

Hva ble Forum Romanum brukt til?

Forum Romanum var et av de viktigste samlingsstedene i det gamle Roma. Dette vidstrakte offentlige torget, som er 250 meter lang og 170 meter bred, var vertskap for en rekke politiske begivenheter og seremonier.

Under valget strømmet folkemengder til Forum Romanum for å lytte til kandidater som holdt taler og debatterte deres politikk. Det ble også brukt til mer grandiose ritualer, som offentlige rettssaker og triumfparader til seirende generaler som kom tilbake fra kamp.

I tillegg til sin rolle i politikk og religion, var Forum Romanum også et viktig kommersielt knutepunkt. På forskjellige punkter i løpet av dagen satte selgere og handelsmenn opp boder for salg av alt fra mat til luksusvarer.

Forum Romanum fungerte  som et sentralt samlingssted for Romas borgere i en tid da de ble stadig mer mangfoldige og splittet.

Når ble Forum Romanum bygget?

Forumet i Roma ble opprinnelig bygget i det 6. århundre f.Kr., og ble utvidet flere ganger gjennom historien ettersom dets popularitet fortsatte å vokse, og ble til slutt et av de største torgene i hele det gamle Roma.

I 44 f.Kr. oppdaget Julius Cæsar at forumet var overbefolket, og utvidet det derfor. Han satte også et tempel i sentrum. Den opprinnelige hensikten var å skape et rom for politisk debatt som ville være fri for innblanding fra de mektige aristokratiske familiene som kontrollerte de fleste av Romas andre offentlige rom. I det 1. århundre e.Kr. utvidet keiser Augustus det ytterligere, slik at det fikk utseendet vi kjenner til i dag.