Østromerriket (tidslinje, fall, og mer)

østromerriket
Ca. 3 minutters lesetid

Østromerriket, også kalt det bysantinske riket, var fortsettelsen av Romerriket i dets østlige provinser under senantikken og middelalderen. Det endte med Konstantinopels fall i 1453 e.Kr. Selv om det hadde mistet noen av sine vestlige territorier, fortsatte det østlige romerske riket å eksistere i nesten 1000 år etter Romas fall i 476 e.Kr. Her er en kort oversikt over historien.

Det østlige romerske riket ble grunnlagt av Konstantin I i 324 e.Kr. Han flyttet den keiserlige hovedstaden fra Roma til Bysants, som han ga nytt navn til Konstantinopel. Østromerriket nådde sin største utstrekning under Justinian I, som regjerte fra 527 til 565 e.Kr. På sitt høydepunkt inkluderte det Østromerriketerske riket Anatolia, Syria, Egypt, Nord-Afrika, Italia, Spania, Hellas og mye av Sentral- og Øst-Europa.

Vikinger møter romere

Under det meste av dets eksistens var østromerriket den mektigste økonomiske, kulturelle og militære styrken i Europa. Vikingene var også klar over rikdommen og makten til imperiet, og de søkte å få en del av dets rikdommer. I 860 e.Kr. angrep de Konstantinopel for første gang. Selv om de til slutt ble slått tilbake, markerte dette raidet begynnelsen på århundrer med kontakt mellom vikingene og det østlige romerriket.

Væringergarden (engelsk: Varangian Guard) var en elitestyrke av leiesoldater som fungerte som personlige livvakter for keiseren. De var væringer (bedre kjent som vikinger) som kom fra nord, og over tid bosatte mange medlemmer av Væringergarden seg i Konstantinopel, og blandet viking- og østromersk kultur ytterligere.

Østromerrikets fall

Over tid begynte østromerrikets makt å avta. Dette skyldtes en rekke faktorer, inkludert barbariske invasjoner, økonomiske problemer, religiøse forskjeller mellom øst og vest, og personlig rivalisering innen den keiserlige familien. Ved senmiddelalderen var det østlige romerske riket en skygge av sitt tidligere jeg. I 1453 e.Kr falt østromerriket til de osmanske tyrkerne som erobret Konstantinopel.

Østromerriket: Tidslinje

Følgende er en tidslinje som dekker noen av de mest sentrale begivenhetene i østromerrikets historie.

  1. 476 e.Kr: Den siste romerske keiseren blir styrtet av den germanske lederen Odoacer, og markerer slutten på det vestromerske riket. Det østromerske riket fortsetter under forskjellige keisere; hovedstaden flytter til Konstantinopel.
  2. 500-tallet: Det østlige romerske riket opplever en gullalder under keiser Justinian I, som gjenerobrer store deler av det tidligere vestromerske riket.
  3. 600-tallet: De arabisk-bysantinske krigene begynner, da Rashidun-kalifatet erobrer store deler av det østlige romerriket.
  4. 700-tallet: Bysantinsk ikonoklasme begynner når keiser Leo III forbyr tilbedelse av ikoner.
  5. 800-tallet: Det bysantinske riket når sin største utstrekning under keiser Konstantin VII Porphyrogennetos.
  6. 900-tallet: Det bysantinske riket begynner å avta, ettersom det er preget av indre stridigheter og eksterne invasjoner.
  7. 1000-tallet: Seljuk-tyrkerne beseirer den bysantinske hæren i slaget ved Manzikert, noe som fører til tap av store deler av Lilleasia.
  8. 1204: Det fjerde korstoget plyndrer Konstantinopel, noe som fører til etableringen av det latinske riket.
  9. 1261: Det bysantinske riket gjenopprettes under keiser Michael VIII Palaiologos.
  10. 1453: De osmanske tyrkerne fanger Konstantinopel, og markerer slutten på det østlige romerske riket.

For en oversikt over vestlige Romas historie, se Tidslinje for Romerriket.

Selv om det til slutt falt for invasjonsstyrker, fortsatte det østlige romerske riket i nesten 1000 år etter romerrikets fall i vest. Hovedstaden i Konstantinopel (dagens Istanbul) var en travel metropol og et sentrum for handel og kultur. Østromerriket var et av de lengstvarende imperiene gjennom tidene, med en historie som er verdt å lære mer om.

Relaterte innlegg