Fortuna: Gudinne for hell og lykke

Fortuna: Gudinne for hell og lykke

Blant romerske guder var Fortuna, gudinne for hell og lykke, en høyt aktet guddom innen romersk mytologi. Hun spilte en avgjørende rolle i romernes hverdag, da de trodde at hun...