Jupitertempel

Jupitertempel

I Baalbek, Libanon finner vi restene av et Jupitertempel som var det største tempelet i romerrikets historie. Mens dets opprinnelige formål fortsatt er innhyllet i mystikk, har mange teorier blitt...