kartago

Kartago

Kartago er en gammel by i Tunisia. Det var hovedstaden i det puniske imperiet og er kjent for de puniske krigene mot romerriket, spesielt med general Hannibal i front. Kartago...