Ceres (gud)

Ceres (gud)

Ceres var den romerske gudinnen for jordbruk, korn og fruktbarhet. Hun var en av de viktigste gudinnene i det romerske Pantheon, og tempelet hennes var et av de største og...