Diokletians Palass

Diokletians Palass

I det gamle Roma bygde keiser Diokletian et overdådig palass for seg selv og hoffet sitt, nå kjent som Diokletians Palass. Palasset lå i byen Split, på den dalmatiske kysten...