germania

Germania

Germania er en latinsk betegnelse for en region i Sentral-Europa, bebodd av germanske stammer. Ordet er avledet fra Germani, som betyr "naboer.” Cæsar var den første som brukte begrepet, og...