Germania

germania
Ca. 1 minutters lesetid

Germania er en latinsk betegnelse for en region i Sentral-Europa, bebodd av germanske stammer. Ordet er avledet fra Germani, som betyr «naboer.” Cæsar var den første som brukte begrepet, og det kan derfor sies at det viser til romerriket sine naboer.

Begrepet har blitt brukt historisk for å referere til et mye større område enn bare det som nå kalles Tyskland.

Germanerne påvirket også vikingenes kultur. Norrøn mytologi stammer nemlig fra Germania. De germanske stammene var de første som utviklet denne formen for folkeminne, som de ga videre til sine etterkommere som senere ble skandinavene.

For øvrig finner oppfatningen om en «arisk» eller «germansk» rase sitt opphav i Germania.