Gladius

Gladius

Glaius var et sverd som ble brukt av gamle romerske soldater under kamp. Det var et kort, tveegget våpen som var designet for å støte, og det var typisk rundt...