Macrinus

Macrinus

Macrinus var en romersk keiser som regjerte fra 217 til 218. Han var den første keiseren som ikke kom fra senatorklassen, men kom fra en rytterbakgrunn. I tillegg var han...