Macrinus

Macrinus
Ca. 1 minutters lesetid

Macrinus var en romersk keiser som regjerte fra 217 til 218. Han var den første keiseren som ikke kom fra senatorklassen, men kom fra en rytterbakgrunn. I tillegg var han en av totalt fire afrikanske keisere.

Macrinus sin regjeringstid ble imidlertid kortvarig, da han ble styrtet og myrdet av sine egne soldater etter bare ett år ved makten.