Maximinus Thrax

Maximinus Thrax

Maximinus Thrax var en romersk keiser som regjerte fra 235-238. Han var den første keiseren som ikke var av adelig fødsel, og han kom til makten som en general i...