Maximinus Thrax

Maximinus Thrax
Ca. 1 minutters lesetid

Maximinus Thrax var en romersk keiser som regjerte fra 235-238. Han var den første keiseren som ikke var av adelig fødsel, og han kom til makten som en general i hæren.

Maximinus var en vellykket militær leder, og han vant mange kamper mot tyskerne og perserne. Han var imidlertid en brutal hersker, og han forfulgte mange mennesker, inkludert kristne. Han beskattet også folket tungt, og hans styre var upopulært blant folket.

I 238 ble Maximinus drept av sine egne tropper, som gjorde opprør mot ham.