plebeier

Plebeier

En plebeier er en person fra de lavere sosiale klassene i det gamle Romas standssystem. Ordet stammer fra det latinske "plebs" som betyr "det vanlige folk." Plebeiere fikk ikke delta...