Plutarch: Lycurgus

Plutarch: Lycurgus

Plutarch var en gresk historiker og biograf som levde i det første århundre e.Kr. Hans mest kjente verk er Parallel Lives, en serie biografier som setter sammen fremtredende grekere og...