Plutarch: Lycurgus

Plutarch: Lycurgus
Ca. 1 minutters lesetid

Plutarch var en gresk historiker og biograf som levde i det første århundre e.Kr. Hans mest kjente verk er Parallel Lives, en serie biografier som setter sammen fremtredende grekere og romere. En av figurene som er omtalt i Parallel Lives er Lycurgus, den legendariske lovgiveren i Sparta.

I følge Plutarch var Lycurgus ansvarlig for å skape mange av de unike aspektene ved det spartanske samfunnet, inkludert dets militaristiske kultur og dets system for fellesliv. Mens noen historikere har stilt spørsmål ved Plutarchs nøyaktighet, er arbeidet hans fortsatt en viktig kilde til informasjon om Lycurgus og verden han levde i.