plutarch

Plutarch

Plutarch, eller Plutark, var en gresk historiker, filosof og biograf. Han ble født i Chaeronea, Hellas, 1. januar 46 e.Kr, og døde i 120 e.Kr., 75 år gammel. Han er...