Plutarch

plutarch
Ca. 1 minutters lesetid

Plutarch, eller Plutark, var en gresk historiker, filosof og biograf. Han ble født i Chaeronea, Hellas, 1. januar 46 e.Kr, og døde i 120 e.Kr., 75 år gammel. Han er kjent for sine parallelle liv, som er biografier om greske og romerske ledere.

Foreldrene til Plutarch var velstående og han fikk en utmerket utdannelse som barn; Plutarchs far ønsket at sønnen hans skulle ha alle fordelene han aldri hadde. Plutarch ble en ekspert på retorikk, filosofi og matematikk. Han studerte også jus, men praktiserte ikke det fordi han viste seg å være flinkere til å skrive enn jus.

The Parallel Lives er et av de mest kjente verkene til Plutarch. Dette er biografier fra antikkens Hellas og Roma som er paret sammen for sammenligningsformål: for eksempel Alexander den store med Julius Cæsar eller Perikles med Fabius Maximus Corvinus.