Ringbrynje

Ringbrynje

De gamle romerne var mestere i krigføring, og deres rustning var blant de beste i verden. En av de viktigste komponentene i romersk rustning var bruken av ringbrynje. Ringbrynjen var...