varangian guard væringgarden

Varangian Guard (Væringgarden)

The Varangian Guard (Væringgarden) var den østlige romerske keiserens personlige livvakt. Deres historie er nært sammenvevd med historien om vikingkontakt med østromerriket. På slutten av 900-tallet ankom en gruppe vikinger...