Varangian Guard (Væringgarden)

varangian guard væringgarden
Ca. 1 minutters lesetid

The Varangian Guard (Væringgarden) var den østlige romerske keiserens personlige livvakt. Deres historie er nært sammenvevd med historien om vikingkontakt med østromerriket.

På slutten av 900-tallet ankom en gruppe vikinger (kjent som væringer) ledet av høvdingen Rurik til Konstantinopel og tilbød sine tjenester som leiesoldater til keiseren. Imponert over deres kampferdigheter, rekrutterte keiseren dem til sin personlige livvakt, som ble kjent som Varangian Guard.

I løpet av de neste århundrene spilte garden en nøkkelrolle i historien til både Konstantinopel og det østlige romerske riket. De kjempet i kriger mot muslimske inntrengere og bidro til å forsvare byen mot barbariske invasjoner. I tillegg spilte de en viktig rolle i rettsseremonier.

I dag lever arven etter Væringgarden videre i populærkulturen, hvor de ofte blir fremstilt som heftige og lojale krigere. Se for eksempel Jan Ove Ekeberg sin bokserie Den siste vikingkongen.