Symbol: Ørn

Symbol: Ørn
Ca. 1 minutters lesetid

Ørnen har vært et symbol på makt og styrke i århundrer. I det gamle Roma ble ørnen sett på som et tegn på storhet, og den keiserlige standarden til den romerske hæren var utsmykket med en ørn. Ørnen fortsatte å bli brukt som et symbol på makt i middelalderen, og dukket opp på standardene til mange adelige familier.

I nyere historie har ørnen blitt adoptert som et nasjonalt symbol av flere land, inkludert USA, hvor den vises på det store seglet. Ørnen er fortsatt et populært symbol i dag, og bildet kan sees på alt fra militære insignier til bedriftslogoer. Enten den blir sett på som en representasjon av heltemot eller styrke, fortsetter ørnen å bli æret som et mektig ikon.