SPQR (betydning, det gamle Romas historie bok)

SPQR (betydning, det gamle Romas historie bok)
Ca. 1 minutters lesetid

SPQR er fire bokstaver man ofte kan se på en gammel SPQR standard, et flagg, eller en romersk bygning, ofte i forbindelse med det som kalles “the Roman Eagle,” eller den romerske ørnen. SPQR er også tittelen på en relativt ny historisk bok om det gamle Romas historie, skrevet av Mary Beard. Nedenfor finnes en oppsummering av SPQR som begrep, og boken om temaet.

Hva betyr SPQR? (What does SPQR mean?)

SPQR er et akronym for «Senatus Populusque Romanus» og er et latinsk uttrykk som betyr «Senatet og Romas folk».

Begrepet SPQR er oftest assosiert med Romerriket, som eksisterte fra 27 f.Kr. til 476 e.Kr. Det ble brukt som et symbol på autoritet på keiserlige bygninger i Roma. I tillegg hadde SPQR betydning som en form for identifikasjon for myndighetspersoner.

To versjoner av akronymet er vanlig å bruke. Det som oftest kommer frem er Senatus Populusque Romanus. Samtidig er SPQR latin for Senatus Populusque Quiritum Romanus. Forskjellen er altså om man velger å bruke Quiritum eller ikke. Betydningen er fortsatt den samme, og på enkelt sagt er Roma SPQR, og SPQR Roma.

Forøvrig har denne nettsiden en SPQR logo som benytter tre romersk-symbolske elementer: bokstavene SPQR, en laurbærkrans, og et kart over romerriket i bakgrunnen.

what does spqr mean

SPQR book (SPQR det gamle Romas historie)

Mary Beard, professor i klassikere ved University of Cambridge, utga boken SPQR det gamle Romas historie (engelsk: SPQR A History of Ancient Rome) i 2015.

SPQR er en historie fra det gamle Roma. Det er også et portrett av romerriket og dets folk – hvordan de levde, hvordan de dyrket, hvordan de styrte seg selv, hvem de kjempet og handlet med og hvorfor. Og det er en beretning om hva som skjedde da et imperium som hadde virket uovervinnelig til slutt ble ødelagt.