Cestiuspyramiden

Cestiuspyramiden
Ca. 2 minutters lesetid

I sentrum av Roma står det et monument som har forvirret arkeologer og historikere i århundrer. Cestiuspyramiden ble bygget i 12 f.Kr. som en grav for Gaius Cestius, en sorenskriver og medlem av en av Romas eldste patrisierfamilier. Men til tross for sin eldgamle opprinnelse, forblir pyramidens sanne formål et mysterium.

I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på historien til Cestiuspyramiden og noen av teoriene om dens formål.

Konstruksjon og tidlig historie om Cestiuspyramiden

Cestiuspyramiden ble bygget med betong og murstein med kalkstein. Den er omtent 36 meter høy, er firkantet ved basen, og måler omtrent 36 meter på hver side. Byggingen av pyramiden antas å ha tatt omtrent 330 dager.

Svært lite er kjent om pyramidens tidlige historie. Den vises ikke på noen kart før 1500-tallet, og det er ingen registreringer av noe slag som omtaler den før middelalderen.

Faktisk kommer den første definitive referansen til pyramiden fra et anonymt 1000-tallsverk kjent som Mirabilia Urbis Romae, eller «Romas vidundre.» Denne teksten beskriver pyramiden som følger: «Nær Santa Maria i Domnica er det en pyramide som de sier er Gaius Cestius’ grav.»

Teorier om formålet med Cestiuspyramiden

Gitt det merkelige fraværet fra tidlige historiske opptegnelser, er det ikke overraskende at det er flere teorier om hva Cestiuspyramiden faktisk ble brukt til.

Noen forskere mener det kan ha blitt brukt som en grav for et annet medlem av Cestius-familien, eller til og med som en felles gravplass for en rekke forskjellige familier.

Andre har antydet at det kan ha blitt brukt som et fyrtårn for å lede skip inn i Romas havn, eller rett og slett som et dekorativt element i en hage som tilhører en av Romas velstående borgere.

Den sanne hensikten med Cestiuspyramiden er fortsatt et mysterium den dag i dag. Imidlertid gjør dens fascinerende historie og merkelige fravær fra tidlige historiske opptegnelser den til et interessant emne for videre studier.

Kanskje vil vi en dag låse opp hemmelighetene til dette eldgamle monumentet. Inntil da fortsetter det å stå som et vitnesbyrd om oppfinnsomheten til Romas tidligste byggherrer.