Kleopatra: Dronning og Cæsars elsker

kleopatra
Ca. 3 minutters lesetid

Kleopatra var en egyptisk dronning som er kjent for sin skjønnhet, intelligens og politiske dyktighet. Hun ble født i 69 f.Kr. og styrte Egypt i over 20 år. I løpet av livet fikk hun mange fiender og allierte. Hun var Julius Cæsars elsker, senere Mark Antonys kone, og fikk barn med begge mennene. Historien hennes er full av drama, kjærlighet, krig og svik.

Tidlig liv

Kleopatra ble født i 69 f.Kr. i Alexandria, Egypt. Hennes far var Ptolemaios XII Auletes, kongen av Egypt. Moren hennes var Cleopatra V Tryphaena, en prinsesse fra Syria. Ptolemaios XII døde da Kleopatra var 18 år gammel, og hun ble da dronning sammen med sin 10 år gamle bror, Ptolemaios XIII.

Kleopatras regjeringstid

Kleopatra styrte Egypt i over 20 år. Hun var en veldig effektiv hersker som forbedret økonomien og lagde mange offentlige arbeidsprosjekter. Hun styrket også den egyptiske hæren. Etter hvert knyttet hun bånd til Roma og inngikk en allianse med Julius Cæsar.

Cæsar og Kleopatra

I 47 f.Kr. kom Julius Cæsar til Egypt for å hjelpe Ptolemaios XIII i en borgerkrig mot sin søster, Kleopatra VII. Da Cæsar ankom Egypt, ble han derimot ønsket velkommen av Kleopatra. De ble elskere og fikk en sønn sammen som het Cæsarion. I 46 f.Kr. beseiret Julius Cæsar Pompeius i et slag ved Pharsalus i Hellas, og ble deretter herskeren over Roma.

I 44 f.Kr. ble Julius Cæsar myrdet av Marcus Brutus i Roma. Det brøt ut borgerkrig i Roma mellom de som støttet Brutus og de som støttet Cæsars arving, Octavian. I Egypt tok Kleopatra side Octavian, mot Marcus Brutus. Octavian beseiret Brutus i slaget ved Philippi i 42 f.Kr. Deretter ble han hersker over Roma og tok tittelen Augustus (som betyr «opphøyd»).

Antonius og Kleopatras død

I 31 f.Kr. beseiret Augustus Mark Antony og Kleopatra i slaget ved Actium utenfor kysten av Hellas. Antony og Kleopatra begikk selvmord i stedet for å bli tatt til fange av Augustus’ styrker. Hennes død er en av de mest kontroversielle hendelsene i historien fordi det er mange forskjellige versjoner av den.

En versjon sier at hun begikk selvmord ved å la seg selv bli bitt av en asp, en annen versjon sier at hun døde av et slangebitt, og noen sier at hun ble drept av Augustus sine menn. Etter deres død annekterte uansett Augustus Egypt inn i romerriket som en provins styrt av en guvernør utnevnt av ham.

Konklusjon

Kleopatra var en av de mest berømte kvinnene i historien. Hun var vakker, intelligent og en utmerket politiker. Hun styrte Egypt i over 20 år og inngikk allianser med både Julius Cæsar og Mark Antony. Til slutt mistet hun makten da Augustus beseiret Mark Antony i slaget ved Actium. Etter deres selvmord annekterte Augustus Egypt i romerriket. Lesere kan lære mye om oldtidens historie ved å studere livet til denne fascinerende kvinnen.

Reklame: Klikk her for å lytte til lydbøker om Kleopatra og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager.