Punerkrigen

punerkrigen
Ca. 1 minutters lesetid

Punerkrigen, også kalt De puniske krigene, var en serie på tre kriger som ble utkjempet mellom Roma og Kartago fra 264 f.Kr. til 146 f.Kr. Krigene er så navngitt fordi romerne kalte innbyggerne i Kartago «punikere» for deres fønikiske opprinnelse.

Den første punerkrigen

Den første puniske krigen ble utkjempet for kontroll over Sicilia, som romerne vant i 241 f.Kr. På dette tidspunktet hadde Roma vært i krig med Kartago i over et tiår, uten noen klar løsning i sikte.

Den andre punerkrigen

Den andre puniske krigen begynte da Hannibal Barca ledet en gruppe av farens støttespillere til å invadere Italia fra Spania. Hannibals første suksess resulterte i at Roma ble presset ut av Sicilia og måtte kjempe på to fronter. Til slutt ble Hannibals hær beseiret av Scipio Africanus i slaget ved Zama og kartagisisk territorium ble beslaglagt.

Den andre punerkrigen

Den tredje puniske krigen begynte i 149 f.Kr. som et resultat av Hannibals suksess under den andre puniske krigen. Hannibal angrep Saguntum, som var diplomatisk (men ikke militært) alliert med Roma. Etter noen måneders kamp tok han byen og truet Massilia (dagens Marseille), men trakk seg tilbake etter en romersk allianse ble dannet. Roma beseiret Kartago i 146 f.Kr. og la byen i ruiner.