Kristendom: Statsreligion

Kristendom: Statsreligion
Ca. 1 minutters lesetid

Kristendommen begynte som en liten, forfulgt sekt av jødedommen. Imidlertid vokste den raskt i popularitet, delvis på grunn av budskapet om håp og frelse. Ved det fjerde århundre var kristendommen blitt romerrikets offisielle religion. Keiser Konstantin var en troende kristen, og han fremmet religionen i hele imperiet. Under hans styre ble kristne kirker bygget og misjonærer ble sendt ut for å spre evangeliet.

Kristendommen ga en følelse av fellesskap og formål som appellerte til mange mennesker. I tillegg ga løftet om evig liv trøst i en tid med politisk uro og sosial uro. Kristendommen ble raskt den dominerende religionen i romerriket, og den har beholdt sin plass som en av verdens mest populære religioner siden den gang.