Alexander Severus

Alexander Severus
Ca. 1 minutters lesetid

Alexander Severus var romersk keiser fra 222 til 235 e.Kr., og den siste keiseren i det severanske dynastiet. Han ble født i 208 e.Kr. og døde i 235 e.Kr.

Alexander prøvde å forbedre økonomien ved å senke skatter og redusere inflasjonen, men disse reformene var ikke nok til å stoppe den økonomiske krisen i Roma på den tiden.