Antoninus Pius

antoninus pius
Ca. 1 minutters lesetid

Antoninus Pius steg opp til tronen som romersk keiser i 138 e.Kr. I løpet av hans tid som keiser blomstret handel, kunst og vitenskap. Antoninus viste seg også å være klok og human hersker, og grep ofte inn på vegne av sine undersåtter når de ble undertrykt av lokale embetsmenn.

Da han døde i 161 e.Kr., var romerriket på høyden av sin makt. Antoninus ble etterfulgt av sin adoptivsønn Marcus Aurelius, som skulle bli en av Romas mest ærverdige keisere, grunnet blant annet av sin dedikasjon til stoisismen.

Marcus ville videreføre Antoninus’ tradisjon med klokt og rettferdig styre, og ledet imperiet gjennom en periode med fortsatt velstand. Marcus’ regjeringstid ville imidlertid også være preget av borgerkrig og barbariske invasjoner, som kulminerte med imperiets eventuelle tilbakegang.

Selv om Antoninus’ liv ble forkortet av døden, ville arven hans leve videre gjennom hans etterfølgers regjeringstid. Marcus Aurelius sørget for at Antoninus ble husket som en av Romas fem gode keisere.