Romertall 100 = C

romertall 100 = C
Ca. 1 minutters lesetid

C er romertallet for 100.