Romertall (IV, 50, 100, og flere)

romertall
Ca. 2 minutters lesetid

Romertall er et tallsystem som stammer fra romerriket. Romertallsystemet ble først utviklet av gamle romere, og den første bruken av systemet er datert til rundt år 500 f.Kr. (se tidslinje).

Det romerske tallsystemet er en måte å representere tall på som bruker bokstaver fra det latinske alfabetet, og tallene er skrevet som kombinasjoner av symboler fra dette alfabetet.

Romertallsystemet er basert på syv bokstaver: I, V, X, L, C, D og M. De gamle romerne brukte systemet for å telle, og det spredte seg etter hvert til mange andre land, selv om de hadde egne metoder for å skrive tall.

Reklame: Klikk her for å lytte til lydbøker om romersk historie og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager.

Det romerske tallsystemet overlevde romerrikets fall, og brukes fortsatt i dag på flere måter. Det brukes ofte i klokker for å representere timer og minutter på en dag, og er vanlig å se på klesmerkene til skjorter og bukser.

Nedenfor finner du enkle svar til noen av de mest vanlige spørsmålene angående romertall.

(En mer oppdatert versjon av denne artikkelen er tilgjengelig på engelsk her: Roman Numerals: Chart, Info, Guide)

Hva er tallet IV?

IV er romertallet for 4, og er ofte forbundet med en rekke betydninger og tolkninger. Tallet har blitt brukt gjennom historien innen både kunst og vitenskap, i alt fra katedraler til ligninger. Noen mener at dette tallet har symbolsk betydning når det gjelder å representere ulike konsepter som grunnstoffene Jord og Vann. 

Hvordan skriver man 100 med romertall?

Romertallet for 100 er C

Hva er 50 i romertall?

Tallet 50 omgjøres til L i det romerske tallsystemet.

Hvordan regne med romertall?

For å regne med romertall, må du først lære de grunnleggende reglene og konvensjonene som styrer dette systemet med numerisk representasjon. Generelt dannes romertall ved å kombinere forskjellige verdier ved å bruke forskjellige kombinasjoner av standardsymboler. 

Symbolene som utgjør romertall representerer alle distinkte numeriske mengder og kan skaleres, etter behov, for å representere større verdier. Til å begynne med bør du gjøre deg kjent med de grunnleggende alfanumeriske romertallene: I-en; V-fem; X-ti; L-femti; C-hundre; D-fem hundre og så videre. Du kan deretter bruke disse symbolene i kombinasjon for å danne større tall. 

I tillegg til disse eksemplene er det mange andre kombinasjoner og regler som styrer dette regnesystemet. Hvis du ønsker å regne med romertall vellykket og nøyaktig, er det viktig å lære disse konvensjonene grundig. Med tid og øvelse vil du være i stand til å utføre komplekse beregninger ved å bruke dette historiske numeriske systemet. 

Romertall kalkulator

Kompliserte romertall kan beregnes med denne kalkulatoren. Enklere tall finnes i oversikten nedenfor. (Fun fact: Ordet «kalkulator» stammer faktisk fra det latinske ordet «calculus», som betyr rullestein eller liten stein som brukes til å telle.)

Romertall til tall

Tabellen nedenfor viser hvordan romertall kan oversettes til vanlige, arabiske tall.
RomertallArabisk tall
I1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
L50
C100
D500
M1000

Reklame: Klikk her for å lytte til lydbøker om romersk historie og andre temaer via BookBeat, med en gratis prøveperiode på 45 dager.