Romertall 50, 100, 500, 1000, og alle de andre

romertall

Romertall er et tallsystem som stammer fra romerriket. Romertallsystemet ble først utviklet av gamle romere, og den første bruken av systemet er datert til rundt år 500 f.Kr. (se tidslinje).

Det romerske tallsystemet er en måte å representere tall på som bruker bokstaver fra det latinske alfabetet, og tallene er skrevet som kombinasjoner av symboler fra dette alfabetet.

Romertallsystemet er basert på syv bokstaver: I, V, X, L, C, D og M. De gamle romerne brukte systemet for å telle, og det spredte seg etter hvert til mange andre land, selv om de hadde egne metoder for å skrive tall.

Det romerske tallsystemet overlevde romerrikets fall, og brukes fortsatt i dag på flere måter. Det brukes ofte i klokker for å representere timer og minutter på en dag, og er vanlig å se på klesmerkene til skjorter og bukser.

Romertall kalkulator

Kompliserte romertall kan beregnes med denne kalkulatoren. Enklere tall finnes i oversikten nedenfor. (Fun fact: Ordet «kalkulator» stammer faktisk fra det latinske ordet «calculus», som betyr rullestein eller liten stein som brukes til å telle.)

Romertall til tall

Nedenfor vises en oversikt over romertall som er gjort om til vanlige tall. Det romerske tallsystemet er ikke så komplisert som det ser ut til, siden det består av kun syv bokstaver. Med litt øving kan du snart telle til tusen med romertall!

Romertall 1: I er tallet for 1.

Romertall 2: II er tallet for 2.

Romertall 3: III er tallet for 3.

Romertall 4: IV er tallet for 4.

Romertall 5: V er tallet for 5.

Romertall 6: VI er tallet for 6.

Romertall 7: VII er tallet for 7.

Romertall 8: VIII er tallet for 8.

Romertall 9: IX er tallet for 9.

Romertall 10: X er tallet for 10.

Romertall 50: Tallet 50 utgjør romertall L.

Romertall 100: C er tallet for 100.

Romertall 500: Tallet 500 utgjør romertall D.

Romertall 1000: Tallet 1000 utgjør romertall M.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.